Sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksen liiketoiminnassa

Sosiaalista mediaa on nostettu jo jokusen ajan kiihtyvässä tahdissa esiin mediassa. Sosiaalinen media virtuaalisoi ja erikoistaa perinteistä kannsa käymistä ihmisten kanssa reaalimaailmassa. Yhä useampi yrityskin myy sosiaalisen median ratkaisuja tuottamaan lisäarvoa asiakkaan liiketoiminnalle.